You are currently viewing Vasaras darbs

Vasaras darbs

Jūlijā un augustā 46 Liedaga vidusskolas 13 – 14 gadīgie skolēni piedalījās vasaras darbā. Komisija izvērtēja vairāk par 90 iesniegumiem un iesaistīties vasaras darbā varēja jaunieši, kuriem ir maznodrošinātās ģimenes statuss, kuriem ir daudzbērnu ģimene, kā arī ja vecāki ir zaudējuši darbu COVID-19 ietekmē un jaunieši,kuriem ie ļoti labas un teicamas sekmes. Skolēni strādāja Liepājas pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu teritorijās. Jaunieši labiekārtoja bērnudārzu un skolu teritorijas.

 Darbu organizēja Liepājas pilsētas Izglītības nodaļa sadarbībā ar Liepājas pašvaldības aģentūru  “Nodarbinātības projekti”. Jaunieši labiekārtoja bērnudārzu un skolu teritorijas.

Skolēnu galvenie atzinumi:

  • Kolosāli, ka varēju nopenīt naudu savām vajadzībām
  • Varēju pats nopelnīt un vecākiem nevajadzēja prasīt naudu
  • Iemācījos strādāt
  • Iepazinu, ko nozīmē darbs, kas ir darba diena
  • Iemācījos darīt kaut ko jaunu, iepazinu dažādus jaunus instrumentus
  • Guvu labu pieredzi
  • Es palīdzēju savai skolai un par to man samaksāja

Negatīvas atziņas bija tikai dažas:

  • Biju domājis un gaidīju kaut ko savādāk
  • Man nepatika
  • Bija viegli un tādēļ garlaicīgi

Lielākā daļa jauniešu gribētu strādāt nākošajā vasarā atkal.

Liepājas Liedaga vidusskolas

Pedagogs karjeras konsultants Laila Jaunskalže