You are currently viewing Vecāku diena 30.martā

Vecāku diena 30.martā

Cienījamie vecāki!

  • 30. martā no plkst. 16:30 līdz 19:00 notiks vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. Jūs varat izmantot aizņemtības grafiku zemāk un pieteikt laikus, saskaņojot laikus ar savu klases audzinātāju (telefoniski vai e-klasē). Ja tabulas šūna ir aizkrāsota ar tumši zilu krāsu, tad laiks jau ir aizņemts.

  • No pl. 19:00 atsevišķām klasēm varētu notikt arī tikšanās ar klašu audzinātājiem (tabulā zemāk pa labi).