Vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātajiem 19.aprīlī

Cienījāmie vecāki!

  • 19. aprīli notiks vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. Jūs varat izmantot aizņemtības grafiku zemāk un pieteikt laikus no plkst. 16:30 līdz 18:00, pieteicot un saskaņojot laikus ar savu klases audzinātāju.

  • No pl. 18:00 notiks arī tikšanās ar klašu audzinātājiem (tabulā zemāk pa labi).

Tabulā zemāk var braukt pa labi, lai redzētu visus pieejamus laikus. Ja tabulas šūna ir aizkrāsota ar melnu krāsu  ■, tad laiks jau ir aizņemts.