Skolas padomes protokols 2022.gada 23.marta

 

Liepājas Liedaga vidusskolas
Skolas padomes sanāksme
2022.gada 23.marta
protokols nr.1/23.03.2022.
Liepājā

Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide
Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa
Sanāksme notiek tiešsaistē, elektroniski balsojot

Darba kārtība.

1.Par sejas masku nelietošanu 1.-3.klašu skolēniem.

Skolas direktore Inga Zeide elektorniski, e-klases vidē, informē padomes locekļus:

1) pamatojoties uz MK noteikumu Nr.662 punktu 348 “No 2022. gada 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par nemedicīnisku (auduma) aizsegu nelietošanu vispārējas pamatizglītības programmas 1.–3. klases izglītojamiem (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās) izglītības procesā iekštelpās.”


2) rosinu skolas padomes balsojumu par sejas maksu nelietošanu 1.-3.klašu skolēniem.

3) lūdzu, izteikt savu viedokli, līdz trešdienai, 23.03.2022., atbildot uz šo e-pastu ar “PAR” (par sejas masku nelietošanu 1.-3.klašu skolēniem) vai “PRET” (pret sejas masku nelietošanu 1.-3.klašu skolēniem) skolā.

Skolas padomes lēmumi:
no 2022. gada 24. marta sejas maskas nelieto 1.-3. klašu skolēni.

Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide
Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa