You are currently viewing 10.klases Karjeras nedēļas laikā veidoja budžetu

10.klases Karjeras nedēļas laikā veidoja budžetu

Mūsu skolā Karjeras nedēļas laikā 19.oktobrī  10.klases skolēni izspēlēja spēli  “Vēlēšanu pilsēta”. Spēli vadīja Liepājas Jauniešu centra darbinieces Ance un Zane. Skolēni spēles laikā ļoti aktīvi aizstāvēja savas prioritātes, meklēja kompromisus ar citām partijām. Rezultātā, tomēr, pieņemot budžetu, bija piemirsts par daudzām funkcijām, kas ir pašvaldības pamatfunkcijas, tām bija novirzīti nepietiekoši līdzekļi. Bet tā bija tikai spēle. 

“Vēlēšanu pilsēta” ir izglītojošs rīks, kas ļauj labāk iepazīt vietēja līmeņa demokrātisko procesu pamatprincipus. To spēlējot, spēlētāji  iejūtas domes deputātu lomās, kas pārstāv izdomātas partijas. Spēles dalībniekiem uz vienu sasaukumu ir pieejami ierobežoti resursi, un viņiem ir jāvienojas, kā tos izmantot. Lai sasniegtu savus politiskos mērķus un vienlaikus aizstāvētu sabiedrības intereses, spēlētājiem ne tikai jāprot debatēt ar sāncenšiem, bet arī jāpārvērtē pašu izvirzītās prioritātes, tādējādi iesaistoties plašākos demokrātijas procesos.

Elita Malovka, karjeras konsultante

#Karjerasnedēļa2023