You are currently viewing Vēstures skolotāja Ļubova Spiridonova novadīja četras stundas Galerijā „Romas dārzs”

Vēstures skolotāja Ļubova Spiridonova novadīja četras stundas Galerijā „Romas dārzs”

Vēstures skolotāja Ļubova Spiridonova novadīja četras stundas Galerijā „Romas dārzs”, Zivju ielā 3 (ekspozīcija „Liepāja-Laiks-Mākslinieks”, kurā vienkopus skatāmi Liepājas mākslinieku darbi, kas radīti 20. gadsimtā). Ekspozīcija ir Liepājā vienīgais apmeklētājiem pastāvīgi pieejamais liepājnieku mākslas darbu krājums, kur klātienē skatīt ap 150 mākslas darbus, kas ir tikai neliela kolekcijas daļa. Lielākā daļa darbu atspoguļo mākslas tendences pagājušā gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos, astoņdesmitajos gados. Galerija izvirzījusi uzdevumu kolekcionēt un apkopot to latviešu mākslinieku darbus, kuru dzīves un darba gaitas saistītas ar Liepāju. Kolekcijā ir pārstāvēti vairāk nekā 30 mākslinieki, kuru dzīves sākums un skolas gaitas aizsākušās Liepājā, ir mākslinieki, kuru ražīgākie darba gadi ritējuši šeit, kā arī mākslinieki, kuri aktīvi piedalījušies izstādēs, darbojušies mākslas pedagoģijā, tādējādi veidojot kultūras vidi un atstājot vērtīgu kultūras mantojumu.

Līdzīgi, kā galerijas kolekcija, kas veidota no 19. un 20.gs. Liepājas mākslinieku darbiem, arī “Leļļu mākslas un dizaina muzejā ir izveidota pamatekspozīcija “Kofermājiņu ceļojums”. Tā sastāv no Ināras Liepas seno priekšmetu krājuma. Izvietotas lelles, rotaļlietas, karuseļi, ēnu teātris un dažādi sadzīves priekšmeti no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām. Muzeja krājumā atrodas vairāk kā 1000 eksponātu, kas laika gaitā tiks mainīti.