You are currently viewing Vidusskolēni apmeklē LU studiju festivālu “LUniverss”

Vidusskolēni apmeklē LU studiju festivālu “LUniverss”

3.martā mūsu skolas 10.-12.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Universitātes Akadēmisko centru, kur tika organizēts izzinošs, atraktīvs un interesants festivāls “LUniverss”. Vispirms skolēniem bija noorganizētas ekskursijas gan Zinātņu mājā, gan Dabas mājā. Skolēni iepazinās ar studiju vidi, auditorijām, laboratorijām. Katra fakultāte bija sagatavojusi interaktīvas prezentācijas un diskusijas. Pēc kopējām ekskursijām jaunieši varēja individuāli sīkāk iepazīties ar fakultāšu piedāvājumu, piedalīties meistardarbnīcās un gūt citu sev interesējošu informāciju.

Skolēnus ieinteresēja gan Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes piedāvājums, gan par saistošām atzina Medicīnas fakultātes organizētās aktivitātes, gan bija iespējams Ķīmijas, Bioloģijas  fakultātēs piedalīties praktiskos eksperimentos.

Diena tika pavadīta interesanti, tika gūts praktisks priekšstats par studentu ikdienu. Skolēnus uz pasākumu pavadīja klases audzinātāja Tatjana Dzalba, direktores vietniece Jeļena Mironova un karjeras konsultante Elita Malovka.