You are currently viewing ⚖️Vidusskolēni iepazīst jurista darbu Tieslietu ministrijā

⚖️Vidusskolēni iepazīst jurista darbu Tieslietu ministrijā

“Darboties sabiedrības interesēs!”- tā savu uzstāšanos sāka  Baiba Ziemele, kura, projekta “Atpakaļ uz skolu!” ietvaros, 19.aprīlī tikās ar   10. un 11.klases skolēniem. B.Ziemeles stāstījums par jurista profesiju bija ļoti interesants ar piemēriem no Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta ikdienas darba, kuru  B.Ziemele vada. Vidusskolēni aizdomājās, ka katrā ārvalsti ir citi likumi, citas tradīcijas, kuras iebraucējiem ir jāievēro un kas notiek, ja likumi pārkāpti, esot ārzemēs.  Cik sarežģīts ir tiesiskais ceļš, lai aizstāvētu Latvijas pilsoņus, kuri pārkāpuši likumus. Interesants bija stāstījums par darbu Tieslietu ministrijā, izmantojot mobilo ofisu. Nodarbībā pārrunātās tēmas – ieskats jurista/vadītāja profesijā, profesijas izvēles pamatojums, ceļš līdz konkrētai profesijai.