You are currently viewing Vieta, kur īstenot savas superspējas!

Vieta, kur īstenot savas superspējas!

Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās arī PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Skola piedāvāja 8. un 9.klašu skolēniem ekskursiju pa LMMDV –  “Vieta, kur īstenot savas superspējas!” Tajā no mūsu skolas piedalījās 8.a un 9.c klases jaunieši.  Skolēni iepazinās ar skolu, skolas piedāvātajām izglītības programmām un bija sajūsmināti par gaumīgi un mākslinieciski iekārtoto radošo vidi. Visi atzina, ka pavadītā pēcpusdiena bija lietderīga un interesanta.