Vispārējās vidējās izglītības programmas 10.-12.klases

Tabulā zemāk var pārslegties starp pamatizglītības programmām un klasēm