You are currently viewing Zibakcija “lasīt ir stilīgi”

Zibakcija “lasīt ir stilīgi”

5.septembrī skolā notika Zibakcija – “Lasīt ir stilīgi”. Zibakcijai tika  izvēlēta Antuāna de Sent – Ekziperī grāmata “Mazais princis”. Pasaulē populārajai grāmatai šogad aprit 80 gadi, un tajā paustās vērtības sausaucas ar mūsu skolas vērtībām – ATBILDĪBA, DROSME,  EMPĀTIJA.

Jau no rīta skolas informatīvajā tāfelē skolēnus sagaidīja prezentācija par Antuāna de Sent-Ekziperī darbos paustajām atziņām, kuras bija apkopojušas latviešu valodas skolotāja Evita Puriņa un karjeras konsultante Elita Malovka.

Stundās skolēni lasīja fragmentus no grāmatas un pārrunāja grāmatā izteikās atziņas:  “Tev vienmēr jābūt ATBILDĪGAM par tiem, ko esi pieradinājis”; “Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”; “Ir skumji aizmirst draugu”; “Visi pieaugušie reiz bija bērni … taču tikai daži no viņiem to atceras”; “Esi IECIETĪGS pret maniem spriedumiem un rīcību”; u.c. Ar skolēniem skolotājas runāja par lasīšanas paradumiem, par to kāds lasītājs katrs ir.

“Mazais princis” ir franču rakstnieka un lidotāja Antuāna de Sent-Ekziperī vislabāk pazīstamā grāmata. Autors to uzrakstīja 1943. gadā, dzīvojot Ņujorkā, ASV. Grāmatu Sent-Ekziperī ir ilustrējis pats, un veltījis to savam draugam Leonam Vertam.

“Es TEV PATEICOS, ka tu uzņem mani tādu, kāds esmu”.


Savukārt, 1.c Sent-Ekziperī ir par agru un tie lasīja pasakas, kas atbilst viņu vecumposmam.