You are currently viewing Ar motivāciju un jaunu enerģiju no Horvātijas

Ar motivāciju un jaunu enerģiju no Horvātijas

2023.gadā no 25. novembra līdz 1.decembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: pasniedzējas Daila Notte un Tamāra Žiznevska  piedalījās mācību kursā “Motivācijas stratēģiju uzlabošana mūsdienu klasē” (Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom) Splitā, Horvātijā. Kursu organizēja MAKSIMA apmācību centrs.

Šis kurss bija paredzēts dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un visu vecumu skolēniem, un vērsts uz to, lai iemācītos izveidot jautru vidi savā klasē un iesaistīt mācībās stilus ar drāmu. Sniegt enerģiju savai klasei ar spēlēm, kas veicina sadarbību, radošumu un komunikāciju, jo caurviju prasmju attīstīšana ir ļoti svarīga izglītībai un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai nākotnē.

D. Notte kā galveno kursā iegūto atziņu ir atzīmējusi:

“Ļoti svarīgi pievērst uzmanību izglītojamo interesēm un personīgajam viedoklim. Mācību procesu nepieciešams balstīt uz šīm vērtībām. Ļoti svarīgi pedagogam atrast iespēju pavadīt neformālu laiku kopā ar izglītojamajiem, tādā veidā iepazīstot grupas dalībniekus un izrādot interesi par ikvienu personīgi. Tādā veidā ceļ motivāciju būt kopā mācību procesā un apgūt jaunas zināšanas.”

Abas dalībnieces atzīmēja, ka bija daudz dažādu vingrinošo uzdevumu, kā klausīšanās un sarunas; stāsta veidošana un stāstīšana; uzdevumi, kas saistīti ar pozitīvās psiholoģijas pielietošanu izglītībā; izaicinājumu risināšana klasē, izmantojot kritisko domāšanu – ,,Meli vai patiesība?,,; īpašu situāciju modelēšana; uz skolēnu orientētas vides radīšana; pašrefleksija, darbs dabā u.c.

Atgriežoties no mobilitātes gribētos rakstu noslēgt ar pozitīvu noskaņu un pieredzi.

“ActiveFloor” ir interaktīva grīda, kurā skolēni pārvietojas un spēlē dažādas aktivitātes un mācību spēles, izmantojot kājas. Tas bija burvīgi, interesanti, emocionāli un gribējās uzvarēt!”

– padalījās ar savu pieredzi T. Žiznevska.

Savukārt D. Notte uzskata, ka vislielākais ieguvums mobilitātes laikā ir pašizaugsme un sadarbība ar citu valstu pedagogiem un kopīgā atziņa, ka mācību process ir interesants, dinamisks, alternatīvs un izglītības joma, protams, ir uz pārmaiņu sliekšņa.

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Mācīties būt…” ietvaros.

Erasmus+ projekta nosaukums: Mācīties būt…
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Learn to be…
Erasmus+ projekta nr.: 2022-1-LV01-KA122-SCH-000077521
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola
Projekta ilgums: 18 mēneši (01.11.2022. – 30.04.2024.).
Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 36 588,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums).
Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls un skolēni.