You are currently viewing Dalība apmācības kursā “Komandas veidošana skolā” Valensijā, Spānijā

Dalība apmācības kursā “Komandas veidošana skolā” Valensijā, Spānijā

2021.gadā no 10.oktobra līdz 15.oktobrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālistes: direktore Inga Zeide, direktores vietniece izglītības jomā Aija Indriksone, direktores vietniece metodiskajā jomā Līga Šilova piedalījās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekta  “Meistarklases skolotājiem” apmācību kursā “Komandas veidošana skolā” (Team building in the School) Valensijā, Spānijā. Kursu organizēja organizācija Esmovia.

Kursa filozofija ir tāda, kas liek pārdomāt, kā saskaņot skolēnu mācību mērķus, skolas vadības darbu ar skolēnu un pedagogu vajadzībām, sadarboties ar dažāda veida auditoriju, pārvaldīt sarežģītas situācijas, iegūt savu skolēnu un darbinieku uzticību. Kurss ir būtisks visiem tiem, kuri ir ieinteresēti un vēlas pilnveidot savas mentora prasmes. Kurss aptver dažādas tēmas, piemēram, līderisms un tā elementi, nozīmīgu jautājumu risināšanas veidi, sasniedzamā rezultāta definēšana, emociju nosaukšana vārdā, emociju savaldīšana, viedokļu izteikšana, uzklausīšana, izvērtēšana,           6 svarīgākās cilvēka vajadzības pēc T.Robbins – (certainty, variety, significance, love&connection, contribution, growth) un to loma darbinieku motivācijas veidošanās, izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības, to definēšana un citas būtiskas darbības, kas ir nodrošinājums veiksmīgai apmācību/mācību procesa vadīšanai. Strukturētā kursa mērķi: izprast komandas veidošanas procesu un grupas attīstības posmus; apzināt efektīvas komunikācijas prasmes un efektīvus motivācijas rīkus; noteikt komandas līdera lomu komandas gara veidošanas procesā; izpētīt labi strukturētas un līdzsvarotas komandas stiprās puses un potenciālu skolā.

Dalībnieces uzskata, ka apmācību tēma noteikti ir aktuāla sadarbībā ar pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, jo ir svarīgi apgūt arī psiholoģiskās prasmes, lai organizētu  audzināšanas un izglītošanas procesus. Šī kursa laikā bija iespēja analizēt sevi kā personību un kā profesionālu pedagogu. Bija iespējams paskatīties nedaudz uz sevi no malas, iedziļināties savās vajadzībās un emocijās, kas ietekmē darbu ar kolēģiem un skolēniem.

Inga Zeide secina:

“Atzinīgi vērtēju kursa organizētāju prasmi sabalansēt mācību un kultūrvides iepazīšanas pasākumus. Gan ekskursija gida pavadībā par vecpilsētu, gan tradicionālās Valensijas apkārtnes zemnieku saimniecības apmeklējums sniedza ieskatu bagātīgajā Spānijas un Valensijas vēsturē un kulinārajā mantojumā. Savukārt, skolas apmeklējums sniedza ieskatu Spānijas iekļaujošās izglītības sistēmā. Pieredze Erasmus+ projektā iedvesmoja mani jauniem profesionālajiem izaicinājumiem. Labprāt piedalīšos arī citos Erasmus+ projekta braucienos.”

Aija Indriksone atzinīgi novērtē sagatavotās apmācības: 

“Kursu vadītāja ļoti profesionāla, lieliski pielāgojās auditorijai, individuāla pieejama katram kursa dalībniekam, sniedza ļoti daudz idejas un praktiskus piemērus kā strādāt ar komandu (gan darbiniekiem, gan skolēniem). Ieteiktu visiem uzdrīkstēties un piedalīties Erasmus+ projekta aktivitātēs, iegūt jaunu pieredzi un sevi profesionāli pilnveidot. Projekta aktivitātes ļauj paskatīties uz savu dzīvi un darbu citām acīm.”

Saka Līga Šilova:

“Apmācības procesu laikā bija iespēja izmēģināt daudzas aktivitātes, kuras piedāvāja pasniedzēja, kas bija vērstas un domu atbrīvošanu no nepatīkamā, lai varētu uzsākt jaunu zināšanas apguves procesu, kā arī piedāvāja aktivitātes, kas dod iespēju iepazīt citus kolēģus un līdzcilvēkus, kā rezultātā var izvēlēties piemērotāko sadarbības veicinošu modeli. Piemēram, daudz par cilvēku var uzzināt, kad tiek pārrunātas viņa vērtības, salīdzinātas ar savām, tad atrast kopīgo, kas dod iespēju pilnveidot komandas darbu. Pārsvarā apmācību laikā notika daudzas sarunas pāros, grupās, individuāli ar pasniedzēju. Iegūtā pieredze, noder ikdienas darbā un dod iespēju sevi nepazaudēt lielajā darba apjomā”

Dalībnieces ir jau ieplānojušas turpmākās darbības, piemēram, praktiski izmantot personības izzināšanas testu, izzinot vadības komandas dalībnieku un mācību jomu koordinatoru profesionālās īpašības. To varētu darīt, ienākot jaunam kolēģim kolektīvā, kā arī stabilā komandā to veikt katru mācību gadu uzsākot, jo cilvēkiem vērtības un uzskati mainās, mācību stundu pedagogu sanāksmju laikā izmantot “enerģijas novirzīšanas”, “ledus laušanas” vai emocionālā stāvokļa aktivizēšanas vingrinājumus, sadarbībā ar mācību jomu koordinatoriem izveidot un izmantot “Sajūtu, jautājumu, izaicinājumu burku”, kas būtu kā viena no aktivitātēm tikšanās reizē, lai palīdzētu rast risinājumu kādai situācijai vai vienkārši viens otru uzmundrinātu.

Dalībnieces uzskata, ka tā bija ļoti laba pieredze, kuru varēja iegūt kursu laikā. Galvenais nebaidīties uzdrīkstēties!