Foto konkurss “Atbalsts skolā un ģimenē”

Piedalies konkursā un saņem dāvanu karti!

Konkursa mēŗķi:
  • motivēt Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus pievērst uzmanību cilvēkiem, procesiem un parādībām, kas ikdienā sniedz atbalstu;

  • veicināt skolēnu piederību savai skolai un ģimenei;

  • sekmēt iekļaujošas un atbalstošas vides veidošanu.

Konkursa apraksts

Konkursa pieteikums, kas sastāv no aizpildītas tiešsaistes pieteikuma anketas (nepieciešams Google konts) un vienas fotogrāfijas (līdz 10 Mb) iesniedz elektroniski, iesniedzot to anketā līdz 2022.gada 30.martam plkst. 24:00.

Konkursa pilns nolikums