You are currently viewing Meklē jaunas iespējas starptautiskā skolu sadarbības projekta „Exchanges for All“ ietvaros
Exchanges_fo_all_logo

Meklē jaunas iespējas starptautiskā skolu sadarbības projekta „Exchanges for All“ ietvaros

Projekts “Exchanges for All” turpinās

No 2015. gada projekta “Exchanges for All” ietvaros dažādās partneru pārstāvētajās valstīs tiek organizētas starptautiskas bezmaksas nometnes 8. klašu skolēniem. Neskatoties uz to, ka finansējums no Eiropas Savienības un Ziemeļvalstu Ministru padomes ir piešķirts jau pirms projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas, COVID-19 vīrusa dēļ jauniešiem nav iespējams ceļot, lai satiktos klātienes mācībās. 2020. gada maijā tika atceltas sešas nometnes, tai skaitā arī 18. – 25. septembrim plānotā.

Finansējums aktivitāšu īstenošanai tiešsaistē 

Projekta īstenotāji uzskata, ka, neskatoties uz līdz šim nepieredzētajiem un neparedzamajiem apstākļiem, ir ļoti svarīgi turpināt 5 gadus atpakaļ uzsākto jauniešu sadarbību, lai netiktu pazaudēts līdz šim ieguldītais. Projekta “Exchanges for all” dalībnieki ir priecīgi, ka abas programmas „Erasmus+“ un „Nordplus Junior“ atbalsta un daļēji nodrošina finansējumu arī sadarbības projekta aktivitāšu īstenošanai tiešsaistē.

Baltijas jūras dienvidu daļas skolu sadarbības tīkls
Līdz šim projekta “Exchanges for All” ietvaros galvenokārt sadarbojušās Baltijas jūras dienvidu daļā esošās skolas. Sadarbības tīkls izveidots starp Zviedrijas skolu Örnsköldsvik, kas atrodas Stokholmas ziemeļu pusē, partneriem Somijā, kopumā 10 skolām no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas, kā arī 5 skolām no Guldborgsundas pašvaldības Dānijā, kur tika radīta projekta ideja. 

Projektā “Exchanges for All” māksla kā instruments

No 21. līdz 25. septembrim galvenokārt tiešsaistē tiks īstenotas pavasarī nenotikušās projekta aktivitātes. Skolēni no visām dalībvalstu valstīm, darbojoties starptautiskā komandās, piedalīsies mūzikas, dejas, teātra, cirka un vizuālas mākslas darbnīcās. Dažas valstis, piem. Zviedriju, Dāniju un Poliju, būs iespēja apmeklēt arī citu valstu meistarklašu vadītājiem, bet citās dalība aktivitātes notiks tikai attālināti. Meistarklašu vadītājiem, kas dosies uz kādu no ārvalstīm, tiks veikti COVID-19 testi dienu pirms ieceļošanas, lai nodrošinātu epidemioloģisko noteikumu ievērošanu un drošu vidi klātienē esošajiem dalībniekiem. 

„Reach Out“ meistarklašu darbnīcas skolās ar māksliniekiem no ārvalstīm

Ārvalstu mākslinieki kā meistarklašu vadītāji, apvieno artistisko mācīšanos pieredzi ar starpkultūru izpratni, kā arī iespēju un drosmi komunicēt angļu valodā. Dažas no projektā “Exchanges for All” iesaistītajām skolām ir piedalījušās arī projektā “Reach out” 2019./2020. gadā. 

Projekta “Exchanges for All” vadītājs Bo Otterstroem stāsta, ka līdz šim skolas bijušas ļoti priecīgas un apmierinātas ar meistarklašu vadītāju darbu. Turklāt šajos apstākļos trim cilvēkiem atbraukt uz skolu ir vienkāršāk un finansiāli izdevīgāk, nekā aizvest 15-20 skolēnus uz jebkuru citu valsti. 

Projektā iesaistītie pētnieki Bennyé Austring un Mikkel Boye Snorre Wilm no University College Absalon Dānijā, seko līdzi visām projekta un skolu aktivitātēm, taču noorganizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci šajā gadā nav iespējams. Plašāka informācija par projektā sasniegtajiem rezultātiem būs pieejama nākošā gada pirmajā pusē. 

Facebook grupas “Nordplus Juninor – 2” materiāli

Facebook grupas “Campsophieschool” materiāli

Tā kā projekts norisinājās tiešsaistē Liepājas Liedaga vidusskola prezentēja savu skolu ar video fragmentu.

Nometnes "Nordplus Junior 2" 3.dienu laikā rādītā mūzikālā kompozīcija

Nometnes "Camp Sophieschool" 3.dienu laikā rādīts mīmu-teātra priekšnesums