You are currently viewing 💡Nevis atzīmes, bet PRASMES IR 21.GADSIMTA IZGLĪTĪBA!

💡Nevis atzīmes, bet PRASMES IR 21.GADSIMTA IZGLĪTĪBA!

Izglītības iespēju izstādē “Kur mācīties tālāk? “9.februārī, Liepājas Liedaga vidusskola prezentēja savu izglītības programmu piedāvājumu, pozicionējot skolu, kā skolu, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, akcentējot eksakto mācību priekšmetu piedāvājumu, reklamēja ārpusstundu aktivitāšu iespējas skolā, kā arī  skolas vērtības – ATBILDĪBA. DROSME. EMPĀTIJA.

Arī Liepājas Liedaga vidusskolas 9.-12.klašu skolēni apmeklēja Izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties tālāk?” . Skolēni iepazinās ar profesionālo vidusskolu un augstskolu piedāvājumu. Pildīja, iepriekš uzdotos uzdevumus, izdarīja secinājumus par turpmākās profesijas izvēli.

Uzzināt vairāk par 📚izglītības programmām vidusskolā.