Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība