You are currently viewing Projekta “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” brauciens

Projekta “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” brauciens

2021.gadā no 2.augusta līdz 6.augustam Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: sociālā pedagoģe A.Ušeņina, sākumskolas skolotāja M. Čičko, franču valodas skolotājs Ē.Veits un logopēde S.Ivaņenko piedalījās mācību kursā “Inovatīvas mācību metodes skolotājiem un izglītības iestāžu darbiniekiem” (“Innovative teaching methods for teachers and education staff”) Boloņā, Itālijā. Kursu organizēja Erasmus Learning Academy.

Kurss bija vērsts uz izpratni, kā uzlabot skolēnu iesaisti, motivāciju un sasniegumus, lai tas būtu abpusēji veiksmīgi gan skolēniem, gan skolotājiem.

Marina Čičko padalījās par pieredzi:

“Visas tēmas bija saistošas un prezentētas izmantojot inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolu un pieaugušo izglītības darbiniekiem. Apmācību laikā tika piedāvāti gan teorētiskie uzdevumi, gan praktiskās aktivitātes. Pārsvarā bija praktiskas nodarbības. Kursa dalībnieki (no Polijas, Spānijas, Lietuvas un Horvātijas) pieslēdzās pie interneta, izvēlējās tiešsaistes pakalpojumu un veidoja savas prezentācijas – interaktīvo aptauju, veidoja paši savas spēles un spēlēja grupu spēles. Pozitīvi vērtēju šo unikālo iespēju un pieredzi, kuru guvu brauciena laikā.”

Savukārt, A.Ušeņina secināja, ka dalība kursā motivēja viņu vairāk izmantot IT resursus.

S.Ivaņenko atzina:

“Es pārliecinājos, ka nav nekādu robežu mūsu iespējām, mēs gribam un mēs darām, esmu laimīga un gandarīta.”

Ē.Veits komentēja:

“Piedalīšanās Erasmus+ projektā deva iekšēju motivāciju pilnveidot sevi un savu profesionalitāti. Tāpat arī tika dota iespēja paskatīties uz to, ko daru savā darbā tagad, ko es varētu darīt citādāk, izmainīt,” 

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.