You are currently viewing Radošās aktivitātes “Mentālās veselības dienas” 5.-12. klašu skolēniem

Radošās aktivitātes “Mentālās veselības dienas” 5.-12. klašu skolēniem

No 29.11.- 03.12. Liepāja Liedaga vidusskolā noritēja “Mentālās veselības dienas”. Skolēnu līdzpārvalde un sociālie pedagogi Natālija Bagirova, Anna Ušeņina organizēja aktivitātes 5.-12. klašu skolēniem par mentālo veselību. Skolēni veidoja plakātus par psihoemocionālo labbūtību, lai jaunieši zinātu, pie kā griezties pēc palīdzības, ja jūtas slikti. Plakātus varēja apskatīt skolas koridoros pie sienām, kas deva iespēju visiem skolas darbiniekiem un skolēniem iepazīties ar vērtīgu informāciju.

Notika diskusijas angļu valodā par mentālās veselības tēmām. (11.kl. un 12.kl. skolotājs A.Zavaruhins un Alana Hubbs).

Veicinot pozitīvu un labvelīgu skolas vidi, pirmajā ziemas dienā ikviens tika aicināts atnākt uz skolu gaišām domām un baltā apģērbā, vai baltiem elementiem apģērbā.
Aktivitātes balstījās uz komunikāciju, sadarbību, vēlmi darboties, būt aktīvam, izprast savas un līdzcilvēku sajūtas.

  • 1.klasē stunda par bērniem ar speciālām vajadzībām, par to, ka mēs visi esam dažādi. (Ušeņina, Rižova).
  • 7.klasē stunda par mentālo veselību, iepazīšanās ar psihiatra, psihologa, psihoterapeita profesijām (Ušeņina, Rižova)
  • 8.klasēs stunda par bērniem ar speciālām vajadzībām, par saskarsmi. (Ušeņina, Rižova)