You are currently viewing Sadarbība komandā
WhatsApp Image 2021 01 05 at 12.31.31 3

Sadarbība komandā

Mūsu skolas 5.,.7. un 10. klašu skolēni, klases audzinātāji un PKK L.Jaunskalže septembrī un oktobrī piedalījās bērnu un jauniešu biedrības “ Liepājas jaunie vanagi” organizētajās nodarbībās “ Sadarbība komandā”. Tās ilga trīs stundas. Nodarbības vadīja jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kuri brīvprātīgi Erasmus projekta ietvaros apgūst prasmes strādāt ar skolas bērniem un jauniešiem. Nodarbības notika angļu valodā.

      Nodarbību laikā skolēni  piedalījās dažādās aktivitātēs individuāli, pāros un visa klase kā viena komanda. Tās uzdevums bija skolēniem iepazīt sevi, savus klasesbiedrus, mācīties sadarbību pāros un komandā. Skolēniem bija jāmācās iekļauties grupas darbā, jo no katra konkrētās darbības ir atkarīga visas komandas darbs. Šajā nodarbībā klase mācījās sadarboties kā viens vesels, attīstīja prasmes darboties pāros un grupā. Skolēniem bija iespēja pārliecināties par savām angļu valodas zināšanām un attītīt tās.

      Bērniem un jauniešiem šādu atraktīvu uzdevumu veikšana ļoti patika.

10. klašu jaunieši atzina, ka ļoti interesantā veidā iepazinuši sevi, savus jaunos klasesbiedrus. Lai strādātu komandā ir nepieciešamas vairākas prasmes: saklausīt, saprast, māka sadarboties, vēlēšanās sasniegt visiem vienu kopīgu mērķi.