You are currently viewing ⭐Skatītāju simpātijas balva Pavasara Teātru svētkos

⭐Skatītāju simpātijas balva Pavasara Teātru svētkos

Nr. Skolēna uzvārds, vārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Kosmynin Gleb 6.c Skatītāju simpātijas balva

Tatjana Dzalba
2 Makašovs Aleksandrs 6.c Tatjana Dzalba
3 Strujevska Amēlija Greta 6.c Tatjana Dzalba

18.aprīlī  plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra (LBJC) struktūrvienībā “Vaduguns” notika Pavasara Teātru svētki.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar Liepājas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas speciālistiem jau otru gadu organizēja svētkus mazajiem skatuves mīļiem.

Tajā piedalījās Liepājas un Dienvidkurzemes novada izglītības iestāžu 5.-6.klašu skolēnu komandas 3 cilvēku sastāvā, mācību programmas “Teātra māksla” dalībnieki vai interesenti.

Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā, sekmēt audzēkņu radošo pašizpausmi. 

Šogad piedalījās 11 komandas, t.sk. 8 komandas no Liepājas un 3 no Dienvidkurzemes: Jāņa Čakstes vidusskola, Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Liedaga vidusskola, Katoļu pamatskola, 4 komandas no Raiņa vidusskolas, 2 komandas no Z.Mauriņas Grobiņas vidusskolas, Ata Kronvalda Durbes pamatskolas komanda.

Katra komanda ieradās kā iepriekš sagatavoti tēli: viens vilks un vēl divi tēli pēc brīvas izvēles. Pasākuma dienā uz vietas komanda izlozes kārtībā saņēma uzdevumu izdomāt un sagatavot 5-7 min. garu skatuves priekšnesumu. Izlozētās etīdes darbības vietas bija dažādas: Lapsas alā, advokāta kabinetā, šovā, aptiekā, zooloģiskajā dārzā, skolas virtuvē  utt.  Skolēnu radošums un atraktivitāte nebeidz pārsteigt! Svētki izdevās jautri!

Katra komanda saņēma savu īpašo nomināciju. Priekšnesumā tika vērtēta spēja iejusties tēlā, skatuves darbība, priekšnesuma uzbūve, radošs risinājums, tērpi u.c. Mazos talantus vērtēja Liepājas Valsts ģimnāzijas 12.a klases Teātra un drāmas skolnieces, katrai komandai izdomājot nomināciju.

“Bija tiešām jauki! Varēja redzēt, ka daudzi mazie pasākumu ļoti izbaudīja un izbaudīja atrasties uz skatuves,” saka Terēze no žūrijas.

Tradicionāli augstākais apbalvojums bija Skatītāju simpātijas balva, ko šoreiz saņēma Liepājas Liedaga vidusskolas komanda par interesantu, netradicionālu skatījumu uz  notikumu taksometrā.

Liepājas BJC metodiķe Marina Vikaine