You are currently viewing Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai

Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai

Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola
Projekta partneru organizācijas:

 • iDevelop Teacher Training, Spānija;
 • iFom (Erasmus learning Academy), Itālija;
 • Erasmus+ Courses Croatia, Horvātija
 • Idec, Grieķija

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.

Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR (Eiropas komisijas finansējums).

Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls

Galvenās projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts organizēt 26 mobilitātes uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.

Kursi Spānijā:

 • Prosociāla uzvedība: saknes un spārni, lai novērstu antisociālu izturēšanos un konfliktus (Prosocial Behaviour: roots and wings to prevent antisocial behaviour and conflicts);
 • Vecāki un skolotāji: būvējam tiltus (Parents and Teachers: building bridges);
 • Visi bērni ir īpaši (All Children Are Special);

Kursi Itālija:

 • Inovatīvas mācību metodes skolotājiem un izglītības iestāžu darbiniekiem (Innovative teaching methods for teachers and education staff);
 • Starpkultūru mācīšanās un kultūras daudzveidība izglītībā (Intercultural learning and cultural diversity in education);
 • Mācības un mācīšanās brīvā dabā (Outdoor education and learning);
 • IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācībā un izglītībā (Integrating ICT and new technologies into teaching and education);
 • Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus (Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design);

Kursi Horvātijā:

 • Intensīvi Angļu valodas kursi skolotājiem un skolas personālam (Intensive English Language Course for Teachers and School Staff);

Kursi Grieķijā:

 • Drāma izglītībā (Drama in education);
 • Pasaule – mūsu klase: Muzeju kultūras ainavas (The world, our classroom: Museums cultural landscapes).

Skolas personāls iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās skolas internacionalizācijas iespējas.

🗃️Datu apstrāde notiek pēc Eiropas Komisijas privātuma politikas.


Projekta publikācijas